Нацiональний Центр Пiдготовки

02.03.2015
Просмотров: 9713
короткострокові програми навчання для банкірів
фінансово-банківський сектор

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій

11 – 12 лютого 2015 р. в Центрі відбувся семінар «Зміни в оподаткуванні банків згідно з законами України».

Докладніше...>>>

Під час заходу керівні фахівці підрозділів методології податку на прибуток підприємств,  перевірок трансфертного ціноутворення Державної фіскальної служби України надали змістовну інформацію стосовно змін в оподаткуванні банків відповідно до законів України щодо:

- податкової реформи,

- удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням,

- особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу.

 

В семінарі взяли участь керівники і співробітники підрозділів бухгалтерського та податкового обліку,  внутрішньобанківських операцій та обліку, методологічного забезпечення та дистанційного аудиту, звітності та обліку податку на прибуток банків – РБА, Укрексімбанк, ВТБ, Південний, Універсал Банк, ПтБ, АРКАДА, Михайлівський, Львів, Інтеграл-банк, АПЕКС-БАНК, МОТОР-БАНК, Альянс, Фінексбанк, КРИСТАЛБАНК.

 

Найближчим часом заплановано проведення ряду інших семінарів, які стосуються змін у бухгалтерському та податковому обліку в банківських установах України.   

 

Всі побажання та пропозиції щодо актуальних тем надсилайте, будь ласка, на електронну адресу  або повідомляйте менеджерам Центру за телефонами (+38044) 501 79 18, 253 04 57.

9 – 12 грудня 2014 р. в Центрі вперше відбувся цикл семінарів «Внутрішній аудит ризик-менеджменту банку».

Докладніше...>>>

Під час заходу провідні експерти на основі практичного досвіду висвітлили основні організаційні та методологічні підходи у проведенні внутрішнього аудиту ризик - менеджменту банківської установи, визначили головні складові елементи комплексної системи управління ризиками банку, були продемонстровані взаємодії функціональних підрозділів та профільних комітетів банку щодо забезпечення діяльності у межах допустимого ризику та автоматизовані системи, призначені для оперативного управління банківськими ризиками з метою проведення аудиту.

 

Були розглянуті наступні блоки питань:

1. Внутрішній аудит кредитних ризиків і проблемної заборгованості

2. Аудит управління ринкового ризику банку

3. Аудит достатності капіталу

4. Внутрішній аудит ризик ліквідності

5. Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку

У циклі семінарів взяли участь керівники і співробітники служби внутрішнього аудиту, підрозділів, що займаються ризик-менеджментом, методологією банківських операцій, зовнішні аудитори банків - Приватбанк, РБА, Укрсоцбанк, ПУМБ,  ОТП Банк, Кредобанк, Кліринговий Дім,  СЕБ Корпоративний Банк.

 

Цикл семінарів «Внутрішній аудит ризик-менеджменту банку» - нова ліцензована програм підготовки та підвищення кваліфікації, вперше проведена в нашому Центрі, отримала відмінні відгуки, завдяки участі інструкторів з трьох провідних банків України, а також провідних експертів з внутрішнього аудиту.

 

Враховуючи позитивні відгуки, ми плануємо розширювати практику проведення заходів у представленому форматі.

 

Всі побажання та пропозиції щодо актуальних тем надсилайте, будь ласка, на електронну адресу   або повідомляйте менеджерам Центру за телефонами (+38044) 501 79 18, 253 04 57.

20 листопада 2014р. Центр провів спільний з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь в д.Раубічі (Мінський район, Республіка Білорусь) семінар «Розрахунок прибутковості банківських продуктів», інструктором якого виступила Могільчук Тетяна Борисівна, досвідчений банківський консультант, який спеціалізується на економічному аналізі, управлінському обліку і ціноутворення.

Докладніше...>>>
У семінарі взяли участь керівники та спеціалісти фінансових і планово-аналітичних підрозділів, аналітики бізнес-підрозділів, методології, інформаційних технологій, що беруть участь в автоматизації управлінського обліку банків Білорусі - БелВЕБ, Білінвестбанк, Белгазпромбанк, МТБанк.

 

Учасниками були розглянуті питання розробки методології та впровадження оцінки прибутковості банківських продуктів, практичні та теоретичні аспекти побудови системи алокації в банку, а також принципи побудови системи функціонально - вартісного аналізу.

 

Активну участь слухачів у практичних завданнях дозволило їм сформувати розуміння комплексної системи обліку та розподілу загальнобанківських витрат, а також визначити переваги та недоліки різних систем алокації.

Зі списком актуальних семінарів Центру можна ознайомитися в розділах сайту «Новини» або «Календар семінарів з національними інструкторами», а також на сторінці Центру у Facebook.

У період з 19 - 21 листопада 2014р. Центром спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь проведені ряд семінарів - практикумів з питань управління ризиками в банку:

- «Практичні кейси з оцінки банківських ризиків»,

- «Стрес - тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти »,

- «Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний і портфельний підхід)».

Докладніше...>>>
Семінари проведені на базі Навчального центру Національного банку Республіки Білорусь (д. Раубічі, Мінський район, Республіка Білорусь) досвідченими інструкторами Центру - ризик - менеджерами провідних українських банків.

 

Під час семінарів - практикумів слухачі активно брали участь у вирішенні практичних кейсів за оцінкою банківських ризиків, включаючи обробку даних на комп’ютерах і вироблення управлінських рішень, розглянули приклади звітів з оцінки ризиків.

Крім того, учасники були ознайомлені із сучасними методиками оцінки ризиків в стресових умовах, був проведений аналіз їх переваг і недоліків, а також розглянуті інструменти моніторингу на рівні кредиту і на рівні кредитного портфеля.

 

Аудиторію слухачів склали керівники та спеціалісти підрозділів пруденциальной звітності та фінансових ризиків, валютного регулювання та контролю, аудитори, аналітики кредитних ризиків управління банківських ризиків, контролю ризиків кредитного портфеля, управління корпоративними кредитними ризиками, роздрібними ризиками та МСБ банків СНД - БелВЕБ, Белагропромбанк, БНБ- банк, Дельтабанк, Приорбанк (Білорусь) і Moldova Agroinbank (Молдова).

 

12 і 13 листопада 2014р. Центр провів спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь тренінги «Особливості ведення телефонних переговорів з боржниками» і «Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації», інструктором яких виступив бізнес-тренер, практичний психолог, що спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес- комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів, Станіслав Каменецький.

Докладніше...>>>
В семінарі взяв участь широке коло фахівців з повернення проблемної заборгованості: кредитні менеджери, бухгалтери, юристи, співробітники департаментів по роботі з проблемними активами банків Білорусі - Банк БелВЕБ, Білінвестбанк, ВТБ, Дельтабанк, МТБанк.

 

 

В результаті тренінгів учасники вивчили ефективні методи роботи з проблемною заборгованістю застосовуваних в дистанційному режимі, зокрема, сформували модель впевненої поведінки при переговорах з боржниками, відпрацювали в змодельованих ситуаціях ефективні мовні модулі комунікації з боржником, навчилися застосовувати оптимальну стратегію і систему роботи з боржником в залежності від його типу, а також навчилися використовувати ефективний психологічний інструментарій в процесі верифікації даних позичальника.

 

 

Запрошуємо до участі в семінарах, запланованих до проведення в м.Мінськ в грудні 2014 року спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь.

 

 22 жовтня 2014р. в Центрі відбувся семінар - тренінг «Практичні аспекти протидії шахрайства у банкоматній мережі».

Докладніше...>>>

Інструктором семінару виступив Ірмантас БРАЗАЙТІС - старший консультант з безпеки, NTT Security (Манчестер, Великобританія), а учасниками - керівники та фахівці підрозділів внутрішньобанківської безпеки, моніторингу та опротестування, захисту інформації з БПК, супроводу термінальної мережі, ІТ, аудитори банків України - ВТБ, Дельта Банк, Мотор-Банк, Ощадбанк, Піреус Банк, МКБ, ПУМБ.

 

Слухачі детально ознайомилися з питаннями життєвого циклу банкомата і безпеки, практичними рішеннями питань фізичної безпеки банкоматів, кращими практиками запобігання скіммінгу, пастками для платіжних карт і готівки, з PCI DSS, вимогами безпеки PIN коду, а також питаннями безпеки карткоутримувача в контексті використання банкоматів.

Під час проведення семінару-тренінгу слухачі активно виконували індивідуальні та колективні вправи з розвитку комунікативних навичок, брали участь у моделюванні робочих ситуацій.

23 та 24 жовтня 2014р. Центр провів спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь семінари «Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних ризиками» та «Управління операційним ризиком. Принципи, кроки побудови, практичні рекомендації» 

Докладніше...>>>
Семінари відбулися на базі Навчального центру Національного банку Республіки Білорусь (д. Раубічі, Мінський район, Республіка Білорусь) і провели їх досвідчений інструктор Волошин Ігор Владиславович, к.т.н., з 20-річним стажем роботи в банківській системі України та заступник начальника управління ринкових та операційних ризиків одного з провідних банків України.

 

В семінарах взяли участь керівники та фахівці підрозділів прогнозування ліквідної позиції казначейства, оцінки ліквідності відділу аналізу активів і пасивів, управління банківськими ризиками, контролю ринкових та операційних ризиків, управління ризиком ліквідності та ринковими ризиками, внутрішнього аудиту банків Білорусі - Белагропромбанк, БелВЕБ, Білінвестбанк, ВТБ, Дельтабанк, Білоруський народний банк та Халікбанк (Казахстан).

 

Пі дчас семінару «Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних ризиками» слухачі ознайомилися з сучасними підходами до оцінки розміру подушки ліквідності для покриття потенційних втрат грошових потоків, викликаних кредитними, ринковими, депозитними і забалансовими ризиками; а також з практичним використанням концепції «грошовий потік під ризиком». Велику увагу було приділено перевірці адекватності моделей відтоку грошових коштів з докладними прикладами розрахунків з банківської практики.

 

Під час семінару «Управління операційним ризиком. Принципи, кроки побудови, практичні рекомендації» було дано визначення ефективної системи управління операційним ризиком, і розглянуті основні наступні питання: підходи до оцінки операційного ризику, взаємозв’язок Системи внутрішнього контролю та Системи управління операційним ризиком, організація системи внутрішнього контролю, управління «критичними» подіями операційного ризику, а також підходи до побудови системи управління безперервністю бізнесу.

 

Змістовні програми семінарів, наповнені практичними прикладами, і професіоналізм інструкторів були високо оцінені усіма учасниками.

 

Шановні слухачі НЦПБПУ!

Центр впровадив нову послугу ОNLINE ТРАНСЛЯЦІЇ тренінгових заходів з підвищення кваліфікації. 

Докладніше...>>>

Відбулися онлайн-трансляції перших двох семінарів: 16 - 17 вересень 2014р. «Підвищення ефективності функціонування комерційного банку на основі впровадження системи бізнес-планування та бюджетування» і 8 жовтня 2014 «Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами».

 

Дистанційний варіант відвідування семінару дає можливість економити час, а також кошти на переїзд і розміщення слухачів.

 

Запрошуємо всіх бажаючих до участі в наступній онлайн-трансляції семінару «Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку », запланованого до проведення 4 - 5 листопада 2014р. З програмою семінару можна ознайомитися тут.

 

Відгуки учасників:

 

Світлана Лисаченко, Начальник відділу фінансового моніторингу, Банк Кліринговий дім, г. Київ

«Відмінно організоване, корисне і цікаве захід. Грамотно підготовлено, технічно опрацьовано. Конференцію було легко дивитися.

Така форма навчання дає можливість «не виходячи з дому» отримати необхідну інформацію. Хотілося, щоб питання, що задаються з зали колегами, були чітко чутні, а також презентації доповідачів можна було викачувати одразу ж під час конференції. Буду рекомендувати колегам.

Дякую!!»

 

Банк Львів

"Дозвольте висловити  щиру вдячність за організовану Вами можливість брати участь у дистанційному онлайн навчанні з  питань фінансового моніторингу.

Звичайно, зустрічі в «живу» безпосередньо із лекторами та іншими учасниками є важливо необхідними, однак враховуючи ряд факторів, дистанційна участь є також не менш ефективною з точки зору підвищення професійної кваліфікації. Організований Вами вебінар містять ряд позитивних аспектів для відповідальних працівників за фінансовий моніторинг банків територіально віддалених від міста Києва. А саме:

- по-перше, онлайн-семінари - оптимальний вибір, якщо є нагальна необхідність у навчанні, пов’язаному із змінами до законодавчих актів;

- по-друге онлайн-семінар може проходити протягом декількох годин, займаючи частину робочого дня. А участь у такому семінарі дозволяє зекономити час та кошти, пов’язані із відрядженням до місця проведення навчання.

Також позитивним аспектом, організованого Вами вебінару, була можливість задавати питання лекторам по ходу висвітлення матеріалу.

Щиро вдячні. Бажаємо успіхів в майбутньому!"

16 - 17 жовтня 2014р. у м.Мінськ (Республіка Білорусь) Центр провів спільний з Асоціацією білоруських банків семінар «Практичні аспекти побудови системи контролінгу в комерційному банку», інструктором якого виступила к.е.н., заступник директора департаменту регіонального управління мережею рідного з провідних банків України.

Докладніше...>>>
В семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів розробки і впровадження систем управлінського обліку та бюджетування, методології , аналізу та контролю, управління фінансів, стратегічного планування банків - Белагропромбанк, БНБ,  Дельтабанк (Білорусь), Юнібанк (Молдова).

 

Під час семінару продемонстрована практична реалізація контролінгу в розрізі його складових, описані найбільш важливі проблеми і запропоновані рішення. Також слухачами були відпрацьовані деякі моменти аналізу доходів на практиці.

 

Всі учасники активно брали участь в навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструктором практичних знань з теми семінару.

 

Запрошуємо до участі в семінарах, запланованих до проведення у м.Мінськ в листопаді 2014 року спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь та Асоціацією білоруських банків.

 

9 - 10 жовтень 2014р. Центр провів в м.Мінськ (Республіка Білорусь) спільний з Асоціацією білоруських банків семінар «Регіональна мережа банку: управління та розвиток», який провела - к.е.н., заступник директора департаменту регіонального управління мережею одного з найкрупніших українських банків.

Докладніше...>>>
В семінарі взяли участь керівники та спеціалісти підрозділів управління регіональної мережі, філіями, банківських технологій, розвитку бізнесу, підвищення ефективності точок продажів управління розвиткумережі банків СНД - Белагропромбанк, ВТБ (Білорусь), Народний банк Казахстану, Хамкорбанк (Узбекистан).

 

Під час семінару слухачі проаналізували власний позитивний і негативний досвід управління мережею, оволоділи новим практичним інструментом для підвищення ефективності управління мережею, розглянули питання підвищення якості внутрішньобанківських комунікацій (мережа продажів та Головний банк), підвищення ефективності мережі продажів (відділення та ПТКС), стандартизації по формуванню бізнес-показників при відкритті і переміщенні точок продажів (відділення та ПТКС), підвищення використання трудових ресурсів в мережі продажів, оптимізації бізнес-процесів (взаємодія клієнтів і мережі продажів), підвищення якості обслуговування клієнтів та управління претензіями клієнтів.

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструктора були високо оцінені усіма учасниками.

 

Запрошуємо до участі в семінарах, запланованих до проведення у жовтні та листопаді 2014 року спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь та Асоціацією білоруських банків.

 

26 вересня 2014р. Центр провів спільний з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь семінар «Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку».

Докладніше...>>>
Семінар відбувся на базі Навчального центру Національного банку Республіки Білорусь (д. Раубічі, Мінський район, Республіка Білорусь) і провів його начальник фінансового управління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (Україна).

 

В семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів бізнес-аналітики, розробки і впровадження системи управлінського обліку та бюджетування, методології впровадження управлінського обліку, розвитку систем бюджетування, стратегічного планування та бюджетування банків Білорусі - Альфабанк, Белагропромбанк, БелВЕБ, Белгазпромбанк і Белінвестбанк.

 

На семінарі у слухачів було сформоване розуміння комплексної системи управлінського обліку в банку, визначено основні вимоги до інформаційного поля банку для задоволення потреб управлінського обліку, розглянуто основні довідники управлінського обліку, принципи їх побудови та приклади їх автоматизації, а також основні види, принципи вибору і побудови системи трансфертного ціноутворення банку. Учасники отримали інформацію для побудови системи Алокація в банку, сформували розуміння щодо переваг та недоліків різних систем Алокація, інформацію про можливі форми управлінської звітності з аналізу прибутковості бізнес-напрямків, точок продажу, клієнтів.

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструктора були високо оцінені усіма учасниками.

 

НЦПБРУ започатковано проведення виключно ПРАКТИЧНИХ тренінгів.

Докладніше...>>>

Перший такий семінар відбувся 9 вересня 2014р. «Розрахунок ефективної ставки – практичні приклади» за участю Значкової Ольги Ярославівни – заступника головного бухгалтера ПАТ «Укрсоцбанк», к.е.н., DIPiFR (ACCA), аудиторський сертифікат категорії  А.

 

У тренінгу прийняли участь керівники та спеціалісти відділу супроводження операцій корпоративно-інвестиційного блоку, операційно-облікового управління, відділу оцінки кредитних ризиків, відділу кредитного моніторингу, управління координації аудиту мережі, бухгалтерського обліку банків України: Альфа-Банк, ВіЕйБі Банк, Національний Кредит та РБА.

 

Даний практичний тренінг був призначений для розвитку і закріплення навичок з розрахунку

ефективної ставки відсотка (ЕСВ) засобами MS Excel.

 

Всі учасники були задоволені програмою тренінгу, який включав в себе, крім короткого теоретичного огляду, вирішення практичних прикладів з використанням персональних комп’ютерів, в процесі здійснення яких було продемонстровано як застосовувати вимоги міжнародних стандартів щодо визнання доходів із застосуванням ЕСВ на практиці, в тому числі для таких випадків:

- при отриманні нових комісій;

- при частковому достроковому погашенні;

- при зміні номінальної відсоткової ставки;

- при зміні графіка погашень;

- при реструктуризації;

- для розрахунку коригування процентного доходу.

 19 вересня 2014р. Центр провів перший спільний з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь семінар «Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного та малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля».

Докладніше...>>>

 

В семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів корпоративних кредитних ризиків, аналізу корпоративних клієнтів, моніторингу та управління кредитним ризиком, по роботі з великими клієнтами, контролю кредитних ризиків за операціями з корпоративними клієнтами і фінансовими інструментами, а також консультант апарату Голови Правління банків Білорусі.

 

На семінарі слухачами було розглянуто теоретичний матеріал та основи практичних аспектів розробки системи виявлення та діагностування проблемної заборгованості на ранній стадії.

 

Якість проведеного навчання було високо оцінено всіма учасниками семінару.

 

Запрошуємо до участі в семінарах, запланованих до проведення в жовтні 2014 року спільно з Навчальним центром Національного банку Республіки Білорусь.

19 – 20 серпня 2014 року в Центрі відбувся семінар «Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках», інструкторами якого виступили провідні фахівці в області внутрішнього аудиту та комплаенс українського банку.

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь керівники та спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю, комплаенс,  юридичного, безпеки, супроводження операцій в іноземній валюті, внутрішнього аудиту банків України: Аркада, ВБР, ВТБ, Кредобанк, ОТП, РБА, Сбербанк Росії, УкрСиббанк.

 

Одним з найважливіших завдань, які стоять перед системою внутрішнього контролю, являється підвищення чутливості до змін в регуляторному середовищі і, багато в чому, передбачення дій наглядових органів у сфері методичних розробок з управління ризиками, контролю за розкриттям інформації та впровадженню ризик-орієнтованого підходу до прийняття рішень.

Одним з інструментів рішення означених завдань являється організація в банку ефективного комплаєнс-контролю, що було детально розглянуто під час семінару.

 

Також даний семінар дав не лише уяву, але й навчив на практиці тому, чим повинен займатися підрозділ управління комплаєнс-контролю, і від яких ризиків він може убезпечити банк.

 

Практична направленість семінару та професійні навички інструкторів були високо оцінені учасниками заходу.

У зв’язку з тим, що з 1 липня 2014 року вступив в силу Закон США про оподаткування іноземних рахунків (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), покликаний обмежувати і запобігати ухиленню від податків за допомогою закордонних транзакцій з боку громадян США або податкових резидентів, що інвестують як безпосередньо, так і ні, через іноземні фінансові установи за межами США, 16 липня в Центрі відбувся семінар «Впровадження вимог FATCA в банках», який провела Дмитрова Ольга Сергіївна - головний аудитор - начальник служби внутрішнього аудиту ПАТ КБ «Стандарт», к.е.н., з 13 річним досвідом роботи в банківській системі України.

Докладніше...>>>

В семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів з ??протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансового моніторингу, аналізу та контролю ризиків, управління операційними ризиками, правового забезпечення, методології банківських операцій банків України - Актабанк, Аркада, Артем-Банк, Банк Восток, Банк кредит Дніпро, Банк Русский Стандарт, БТА Банк, Енергобанк, Кліринговий дім, кредит Європа Банк, Перший Інвестиційний Банк, Банк Південний, Прокредит Банк, ТАСкомбанк, Фідобанк, Укрінбанк.

 

Під час семінару слухачам було надано інформацію про те, як уникнути банкам типових помилок при застосуванні FATCA, пов’язаних як з внутрішнім контролем, так і з побудовою системи цілком. Також, були розглянуті питання про додаткові репутаційні ризики в разі неучасті в FATCA з одного боку, а з іншого боку, з урахуванням нестабільної економічної ситуації, питання розробки такої стратегії і тактики роботи банку, за якою зберігається частина клієнтської бази, і, в той же час, дотримуються вимоги FATCA.

 

Слухачами були засвоєні навички, необхідні для успішного вирішення питань, пов’язаних з впровадженням вимог FATCA в банках.

26 і 27 червня 2014р. в м. Мінськ (Республіка Білорусь) відбулися семінари «Розробка та впровадження збалансованої системи показників (BSC / KPI) у банку як елемента підвищення ефективності бізнесу в реальних умовах» та «Передові технології верифікації кредитних заявок в реальних умовах роздрібного кредитування», який провів Міняєв Антон Олександрович - експерт з запобігання шахрайства в роздрібному кредитуванні. 

 

Докладніше...>>>

У семінарах взяли участь керівники та спеціалісти підрозділів бізнес процесів і стратегічного розвитку, управління персоналом, мотивації і стимулювання праці, фінансово - економічного, координації діяльності ЦБУ, ризик - менеджменту, кредитного, моніторингу та протидії шахрайству, по роботі з проблемною заборгованістю банків Білорусі - Белагропромбанк , БелВЕБ, Білінвестбанк, Дельта Банк, Ідея Банк, МТБанк.

 

На семінарі «Розробка та впровадження збалансованої системи показників (BSC / KPI) у банку як елемента підвищення ефективності бізнесу в реальних умовах» було розглянуто методологію і концепцію успішної реалізації стратегічного управління в банку на базі ССП, практичний досвід впровадження ССП в банку, ключові фінансові і нефінансові показники діяльності, які використовуються в рамках ССП, також учасниками були освоєні методика визначення збалансованої картини цілей і методика побудови внутрішніх рейтингів.

 

На семінарі «Передові технології верифікації кредитних заявок в реальних умовах роздрібного кредитування» слухачами були розглянуті основні принципи і процедури верифікації кредитних заявок, ключові моменти системи управління ризиками шахрайства в напрямку кредитування фізичних осіб, а також практичний досвід впровадження в Україні ‘он-лайн’ систем верифікації кредитних заявок з світовим ім’ям.

 

Всі учасники активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструктором теоретичних знань за темами семінару.

У продовженні серії проведення семінарів в м.Мінськ (Республіка Білорусь) 12 - 13 червня Центром проведено семінар «Протидія шахрайству в банківській установі».

Докладніше...>>>
Семінар провів Горінов Олександр Сергійович - Директор департаменту безпеки ПАТ «Кредобанк» з більш 20 річним досвідом роботи в банківській системі України, а також з 2003 р. провідний інструктор НЦПБПУ за напрямками протидії шахрайству, організації фінансового моніторингу в банку, автоматизації процесу фінансового моніторингу, побудови системи Compliance у банку, захисту банківської таємниці, захисту персональних даних, управління операційними ризиками та ін.

 

У семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів з протидії шахрайству, управлінню економічної безпеки, управлінню ризиками, внутрішнього контролю департаменту корпоративного управління, аудитори банків БелВЕБ, Дельта Банк, Ідея банк, Пріорбанк (Білорусь) і Хамкорбанк (Узбекистан).

 

Під час семінару учасникам було надана інформація щодо створення системи протидії шахрайству в банку і створенню карти шахрайства за «бізнес лініями». Також були розглянуті види протидії шахрайству, зокрема, в електронному бізнесі, з ідентифікаційними даними, кредитному шахрайству, шахрайству персоналу. Крім цього були надані технологічні рішення по створенню автоматизованої системи протидії шахрайству в банку. Окремо були розглянуті питання фінансового моніторингу та системи протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, як елементу системи протидії шахрайству.

 

Всі слухачі активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструктором теоретичних знань і практичних прикладів за темою семінару.

 

Запрошуємо до участі в семінарах , запланованих до проведення нашим Центром у м. Мінськ, з розкладом і програмами яких можна ознайомитися:

 

 

12 – 13 червня 2014р. в Центрі відбувся семінар «ЗАСТОСУВАННЯ ВИМОГ МСФЗ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ», за участю заступника головного бухгалтера провідного банку України, к.е.н., DIPiFR (ACCA), аудиторський сертифікат категорії  А та головний економіст підрозділу методології бухгалтерського обліку фінансових інструментів та складання фінансової звітності банків НБУ, к.е.н..

 

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь спеціалісти підрозділів бухгалтерського обліку, звітності, внутрішнього аудиту, управління перевірок, економічного аналізу та поточного моніторингу банків України - Кредитвест банк, Мотор-банк, Прокредит банк, РБА, Український капітал, Фонд гарантування вкладів фізичних  осіб.

 

У ході семінару було зроблено огляд процесу переходу української банківської системи на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Окрему увагу приділено вимогам найбільш важливих для банківського сектора МСФЗ, зокрема, були розглянуті основні принципи підготовки і вимоги до фінансової звітності за МСФЗ, стандарти, що регламентують облік фінансових інструментів (кредитів, депозитів, цінних паперів), стандарти, що регламентують облік запасів, основних засобів, нематеріальних активів і основні принципи консолідації фінансової звітності.

 

Всі учасники активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструкторами теоретичних і практичних знань з теми семінару.

29 - 30 травня 2014р. в м. Мінськ (Республіка Білорусь) відбувся семінар - практикум «Бізнес-процеси в банку: опис, оптимізація, регламентація та управління», який провів Роман Ісаєв - експерт з бізнес-інжинірингу і управління в банківській сфері, Член Координаційного комітету Асоціації Російських Банків за стандартами якості банківської діяльності.

Докладніше...>>>
У семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів контролю управління бухгалтерського обліку, проектування банківських бізнес-процесів, методології активних операцій і продуктового розвитку, управління бізнес- процесами, розробки та впровадження програмних продуктів і підрозділи розвитку банків Білорусі - Білінвестбанк, ВТБ, Хоум Кредит Банк, Молдови - Юнібанк та Узбекистану - Хамкорбанк .

 

На семінарі - практикумі були розглянуті питання змісту процесних технологій управління та їх практичне застосування для удосконалення діяльності банків, зокрема, методики опису, аналізу, оптимізації, контролю, автоматизації бізнес- процесів, сучасні нотації бізнес-моделювання, їх переваги та недоліки, області застосування і програмні продукти, які їх підтримують .

 

Також слухачами було розглянуто великий набір прикладів реальних банківських бізнес-процесів, типових бізнес-моделей, практичних результатів застосування методик, шаблонів інформаційно-методичних документів, форм документів. Надано інформацію про те, як використовувати ці напрацювання і вбудовувати їх у діяльність банку для підвищення його ефективності .

 

Крім цього, інструктор продемонстрував вирішення актуальних управлінських завдань банку за допомогою сучасних програмних продуктів бізнес - моделювання: ARIS, Business Studio, MS Visio і дав короткий огляд та порівняльний аналіз програмних продуктів даного класу.

 

Всі слухачі активно брали участь у семінарі, виконували практичні завдання з розробки основних компонентів системи управління бізнес -процесами.

 

Запрошуємо взяти участь у наступному літньому семінарі, який проведе Роман Ісаєв, провідний експерт з бізнес- інжинірингу і управління в банківській сфері, в місті Мінськ (Республіка Білорусь):

 

У продовженні серії проведення семінарів у м.Мінськ (Республіка Білорусь) 22 - 23 травня Центром проведено семінар «Повернення проблемних боргів: технологія та психологія роботи з боржниками».

Докладніше...>>>
Семінар провів Каменецький Станіслав - бізнес-тренер, практичний психолог, який має

більш ніж 5-річний період роботи в сфері навчання стягнення проблемної заборгованості, підготовки фахівців колекторських компаній і співробітників soft & hard collection в банківській сфері.

 

У семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів по роботі з проблемною заборгованістю юридичних та фізичних осіб, а також і заставами, стягнення боргів юридичних осіб по роботі з проблемними активами, стягнення проблемної заборгованості за платіжними картками банків БелВЕБ, Бєлгазпромбанку, ВТБ (Білорусь), Банк Республіка (Азербайджан) і Ексімбанк (Тирасполь).

 

Під час тренінгу учасники сформували модель впевненої поведінки при переговорах з боржниками на різних етапах роботи, навчилися застосовувати оптимальну стратегію і систему роботи з боржником в залежності від його типу та етапу роботи, відпрацювали в змодельованих ситуаціях ефективні моделі поведінки та мовні модулі комунікації з боржником.

 

Слухачами були засвоєні навички, необхідні для успішного вирішення питань, пов’язаних з поверненням боргів.

 

Запрошуємо до участі в семінарах , запланованих до проведення нашим Центром у м. Мінськ, з розкладом і програмами яких можна ознайомитися:

 

 

21 травня 2014р. в Центрі відбувся семінар «Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків», який провів провідний банківський спеціаліст у сфері міжнародних платежів управління банківських технологій та організації розрахунків

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів, які забезпечують розрахунки в іноземній валюті: міжнародних розрахунків, казначейств, відділів кореспондентських відносин банків: Авант-Банк, Апекс-Банк, Асвіо Банк, Креді Агріколь Банк, Марфін Банк, ОТП Банк, УкрСиббанк.

 

Під час семінару слухачі ознайомилися з інформацією про те, як зробити платіжні операції економічно ефективними для банків, підвищити рівень автоматизації на дільницях обробки платежів, як максимально повно включити в роботу арсенал засобів, пропонованих стандартами SWIFT.

 

Також були представлені загальний огляд платіжних систем основних країн – маркет - мейкерів платіжної індустрії і детальні практичні рекомендації з підготовки міжнародних платежів.

 

Всі учасники активно взяли участь у навчальному процесі, виконали контрольні тести на засвоєння матеріалу.

20 - 21 травня 2014 р. в Центрі відбувся семінар на тему «Картковий бізнес у площині валютних розрахунків» за участю висококласних спеціалістів управлінь методології валютного регулювання і політики роздрібних платежів Національного банку України, а також начальника управління фінансового моніторингу провідного банку України та провідного консультанта, фахівця в галузі банківської справи, бухгалтерського обліку, аудиту, бізнес-освіти.

Докладніше...>>>
У семінарі взяли участь керівники та фахівці підрозділів супроводу клієнтів, внутрішнього аудиту, платіжних карток і еквайрингу, платіжних систем, розвитку карткового бізнесу, бек-офісу, роздрібного бізнесу, розрахунків, управління валютних операцій і контролю таких банків України, як Акордбанк, Банк Русский Стандарт, Банк Січ, ВТБ, Златобанк, Піреус Банк МКБ, ПУМБ, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, Фінансовий Партнер.

 

Під час семінару для слухачів було зроблено огляд ключових положень бізнесу платіжних карток і визначення його «валютних» сегментів, розглянуті питання законодавчого забезпечення принципів функціонування платіжних систем з використанням платіжних інструментів, основні положення валютного законодавства та їх інтеграція у діяльність банку на картковому ринку. Крім цього були розглянуті особливості здійснення банками первинного фінансового моніторингу при наданні ними послуг розрахунків за платіжними картками, а також облікові аспекти бізнесу платіжних карток, вимоги до документів і особливості бухгалтерських проводок, звітність .

 

Всі слухачі залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструкторами теоретичних і практичних знань з теми семінару.

10 та 11 квітня Центром вперше проведені в м.Мінськ (Республіка Білорусь) семінари «Моніторинг кредитного ризику (індивідуальний портфельний підходи )»  та «Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти».

Докладніше...>>>
Семінари провів Буковинський Сергій Володимирович, провідний ризик - менеджер комерційного банку, відповідальний протягом останніх 4 років за створення системи проведення моделювання адекватності капіталу (ICAAP) і стрес -тестування кредитного портфеля .

 

Відвідали семінари керівники та фахівці кредитних підрозділів, менеджери по роботі з клієнтами, фахівці з управління ризиками, внутрішні аудитори Банку Республіка (Республіка Азербайджан), БелВЕБ та МТБанк (Республіка Білорусь), Хамкорбанку (Республіка Узбекистан).

 

Під час семінарів учасникам була представлена ??інформація про передовий досвід проведення комплексного моніторингу , як невід’ємної системи в процесі управління кредитним ризиком . Слухачі ознайомилися з особливостями роботи та етапами проведення моніторингу, у т.ч. як на портфельному рівні , так і на рівні окремого зобов’язання. Окрему увагу було приділено питанням організації стрес -тестування в банку, побудові системи моніторингу та застосування результатів стрес тестів в моніторингу .

 

8 квітня 2014р. в Центрі заступник директора Генерального департаменту грошово-кредитної політики - начальника управління методології валютного регулювання Національного банка України  Чепінога Людмила Анатоліївна провела круглий стіл «Останні зміни до законодавства та нормативно-правових актів НБУ у сфері валютного регулювання і валютного контролю».

Докладніше...>>>

Відвідали круглий стіл фахівці підрозділів валютного контролю, неторгових операцій, розрахункових операцій, казначейств, супроводження банківських операцій, методології, обліку податків українських банків «ВБР», «Експрес-Банк», «Інтеграл-Банк», «Національний Кредит», «ОТП Банк», «Ощадбанк», «Піреус Банк МКБ», «ПроКредит Банк», «РБА», «Універсал Банк», «Фідобанк», «Фортуна-банк», «Юнекс Банк», «Юніон Стандарт Банк», «БМ Банк», «ІНГ Банк Україна».

 

Під час заходу були розглянуті останні зміни до законодавства та нормативно-правових актів НБУ у сфері валютного регулювання і валютного контролю, запроваджених Постановами Правління НБУ:

- від 16.09.2013 №365 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України»,

- від 28.03.2014 № 172 «Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій»,

- від 31.03.2014 № 182 «Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів».

 

НЦПБПУ спільно з НБУ й надалі проводитимуть на регулярній основі круглі столи та семінари з останніх змін до законодавства та нормативно-правових актів НБУ у сферах валютного регулювання та валютного контролю, карткового бізнесу, банківського кредитування, бухгалтерського обліку та інших напрямів банківської діяльності.

 

26 – 27 березня 2014 року в Центрі проведено семінар «Аналіз та прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів», в якому прийняли участь банківські спеціалісти, що мають справу з експертизою стану позичальника з метою видачі кредитів для фінансування оборотних коштів.

Докладніше...>>>

Семінар провів Савчук Володимир Павлович - професор програм МВА Міжнародного інституту бізнесу та Києво-Могилянської бізнес школи, доктор наук, керуючий партнер групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер», експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту.

 

В процесі навчання учасникам інструктором була передана базова обчислювальна програма в середовищі MS Excel, яка служить основою внутрішнього стандарту програмного забезпечення кредитної експертизи комерційного банку и реалізує наступні завдання:

1) Трансформація звітності в стандарти МСФЗ

2) Вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової звітності

3) Побудова звіту про рух грошей прямим і непрямим методом

4) Консолідація фінансової звітності (балансу і звіту про прибуток)

5) Прогнозування фінансової звітності позичальника, виходячи з планованих показників його діяльності та оцінка потрібного обсягу кредитування.

 

Всі учасники із задоволенням приймали участь у практичному семінарі, програма якого заснована на міжнародних підходах до фінансового аналізу, й у той же час враховує специфіки вітчизняних підприємств та особливості поточного періоду, та поглибили свої професійні знання та навички у наступних напрямках: системне уявлення про фінансовий стан позичальника за допомогою традиційних методів фінансового аналізу; консолідація фінансової звітності афілійованих компанії в процесі експертизи позичальника та прогнозування фінансового стану та результативності позичальника та оцінка необхідного обсягу фінансування для кредитування оборотних коштів.

19 березня 2014 року в Центрі відбувся семінар «Оцінка кредитних ризиків згідно постанови НБУ № 23», інструкторами якого виступили провідні фахівці в області ризик-менеджменту комерційних банків України.

Докладніше...>>>

Семінар відвідали керівники та фахівці підрозділів аналізу кредитного портфелю, внутрішнього аудиту, аналізу ризиків та формування резервів,  активно-пасивних операцій, економічного аналізу та статистичної звітності, кредитних ризиків та кредитних управлінь банків України: Банк ¾, ВТБ, Мегабанк, Михайлівський, Портал, Порто-Франко, Правекс-Банк, Промінвестбанк, ПФБ, РБА, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

 

Під час семінару були детально розглянуті нові підходи до оцінки кредитних ризиків та практичні питання впровадження Постанови Національного банка України №23 від 25.01.2012 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями».

 

Практична направленість семінару та професійні навички інструкторів були високо оцінені всіма учасниками заходу.

Тема «Останні зміни у правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою правління Національного банку України від 27.12.2013 № 555 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за № 143/24920. Нові вимоги щодо складання статистичних звітів. Визначення і виправлення помилок, допущених у звітах» зібрала в Центрі дві групи слухачів 26 та 28 лютого 2014 року.

Докладніше...>>>

Семінари були проведені фахівцями Генерального Департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України.

 

В семінарах взяли участь працівники, які складають та подають до Національного банку України статистичні звіти про валютні операції банку, а також реєструють валютні операції в режимі он-лайн таких банків як, Альпарі Банк, Альфа-Банк, АСВІО, ВТБ, Легбанк, Піреус Банк МКБ, Ренесанс Капітал, СТАНДАРТ, Банк ¾, Банк Кіпру, Міжнародний Інвестиційний Банк, Міський Комерційний Банк, ПРИВАТБАНК, Сбербанк Росії, Траст-Капітал, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Універсал Банк, УПБ, Фінанси та Кредит, ЮНЕКС БАНК.

 

Слухачам були надані практичні поради щодо оптимальної підготовки статистичних звітів, виявлення та виправлення помилок у звітах, був визначений взаємозв’язок даних Online-систем зі звітністю, у тому числі про залучені у нерезидентів кредити в іноземній валюті, які реєструються у Національному банку України.

28 січня 2014р. в Центрі відбувся семінар на тему «Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ».

Докладніше...>>>

Семінар провели Шматко Олексій Юрійович , президент ТОВ «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, САР, член ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, член кваліфікаційної комісії Спілки податкових консультантів України та Задорожний Олексій Миколайович, начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Міністерства доходів і зборів України.   

 

У семінарі брали участь фахівці з бухгалтерського та податкового обліку банків України:  Авант, Альпарі банк, АСВІО, Легбанк, Львів, Михайлівський, Надра, ПІБ, Південкомбанк, Порто-Франко, Радикал банк, РБА , Фортуна.

 

Під час семінару учасники були ознайомлені з методами визначення звичайних цін для застосування в податковому обліку комерційного банку, також  були розглянуті основні переваги та недоліки при застосуванні різних методик розрахунку трансфертних цін, вивчено практичний досвід розрахунку трансфертних цін, а також відпрацьовані практичні навички впровадження оптимальної трансфертної моделі для банку з урахуванням вимог податкового та управлінського обліку.

 

Якість проведеного навчання було високо оцінено всіма учасниками семінару.

 22 - 24 січня 2014 р. в Центрі пройшов кваліфікаційний курс « Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі».

Докладніше...>>>

Курс проведено за участю Керівника Департаменту документарних та вексельних операцій, Директора Департаменту торгового фінансування та документарних операцій й Начальника управління фінансування міжнародної торгівлі з трьох провідних комерційних банків України

 

У курсі взяли участь фахівці вищої та середньої ланки управління, відповідальні за здійснення операцій з фінансування міжнародної торгівлі, фахівці відділів документарних і гарантійних операцій, фахівці з валютного контролю, співробітники кредитних підрозділів та  підрозділів кореспондентських відносин банків України (Акордбанк, Глобус, Діамантбанк, Креді Агріколь, Меліор, Прокредит, УПБ) і Білорусі (БелВЕБ) .

 

У ході курсу були розглянуті правові засади і механізми застосування документарних форм розрахунків у міжнародній торгівлі. Особливу увагу приділено правовим основам проведення та практичного застосування акредитивної, інкасової форм розрахунків, а також  забезпечення виконання міжнародних торговельних угод за допомогою гарантій.  Для кращого сприйняття матеріалу курсу учасникам були запропоновані практичні завдання у вигляді конкретних ситуаційних вправ. Також були розглянуті різні види і схеми фінансування міжнародної торгівлі з застосуванням акредитивів, гарантій та векселів, а також були надані приклади роботи за деякими схемами фінансування.

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструкторів були високо оцінені всіма учасниками.

21 - 22 січня 2014 р. в Центрі відбувся семінар на тему «Кількісні методи оцінки ризиків».

Докладніше...>>>

Інструкторами  семінару виступили відомі фахівці з управління ризиками двох українських банків.

 

Учасниками семінару стали фахівці підрозділів ризик-менеджменту, казначейств та  інших підрозділів, які беруть участь у процесі управління ринковим ризиком в банківських установах. На семінарі були присутні представники таких  банків України:  Альпарі банк, Європромбанк, ІнтерКредитБанк, Міський комерційний банк, ОТП банк, Приватбанк, Профінбанк, Стандарт, Траст, Унікомбанк, а також банків Білорусі: БелВЕБ і БНБ-банк.

 

Під час семінару лектори ознайомили банківських фахівців із сучасними методиками оцінки ризиків, провели аналіз їх переваг та недоліків у нормальних і кризових економічних умовах.

 

Всі слухачі активно брали участь в навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним та професійним викладом інструкторами теоретичних і практичних знань з теми семінару.

У період з 25 - 29 листопада 2013р. в Центрі відбувся кваліфікаційний курс «Безпека карткового бізнесу», який був вперше підготовлено та проведено після проведення в червні 2013р. в Севастополі Першої щорічної міжнародної конференції банківських офіцерів «Безпека карткового бізнесу».

Докладніше...>>>

У курсі були задіяні чотирнадцять висококласних фахівців з 6 провідних банків України (АТ «Укрексімбанк», «Банк «Фінанси та Кредит», АТ«ОТП Банк», ПАТ «Укрінбанк», ПАТ «ПУМБ», «Фідобанк»), а також фахівці МВС України, Асоціації ЕМА і NTT Security (Манчестер, Великобританія), незалежні експерти в області карткового бізнесу, доповіді яких високо оцінили слухачі курсу.

 

Приймали участь фахівці та експерти з питань операційних ризиків, банківської та інформаційної безпеки, фінансового моніторингу та моніторингу карткових операцій, роздрібного бізнесу, просування банківських продуктів і нових технологій з банків України - Універсал, Дельта Банк , Кредобанк, VAB Bank, БМ Банк, ПроКредит Банк, АКБ Банк, Перший Iнвестицiйний Банк, Терра Банк, Укргазпромбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк Росії, Фінростбанк, Національний Кредит, Фінанс Банк, Фортуна-Банк і банку Білорусі - ІнтерПейБанк .

 

За пять днів курсу слухачі детально ознайомилися з теоретичними знаннями та практичними рекомендаціями (кращими практиками) з організації безпечної емісії платіжних карт, банкоматного і торгівельного еквайрингу, їм було надано детальний огляд шахрайських схем та аналіз результативності методів запобігання / протидії шахрайству, використовуваних українськими та іноземними банками, також учасники сформували бачення глобальної комплексної системи управління ризиком карткового шахрайства в банку.

 

Враховуючи високу актуальність і затребуваність теми, в червні 2014 року в м. Севастополь планується проведення Другої щорічної міжнародної конференції банківських офіцерів «Безпека карткового бізнесу», з інформацією щодо якої можна ознайомитися на нашому сайті за посиланням http://conferences.nctbpu.org.ua/.

 

 

 

Будемо раді бачити Вас учасниками наших заходів !

14 та 15 листопада 2013 р. в Центрі відбулися семінари «Private Banking і побудова ефективної роботи з VIP клієнтами (український досвід)» та «Обслуговування VIP -клієнтів (у рамках напряму Private Banking ) та захист їх активів: кращі міжнародні та російські практики» за участю провідних фахівців з питань обслуговування VIP клієнтів Олексія Александрова (Україна) та Олексія Гусєва (Росія).

 

Докладніше...>>>

У семінарах взяли участь співробітники наступних українських банків: Актабанк, ВТБ, Креді Агріколь Банк, Національний Кредит, Південний, Терра Банк, УкрСиббанк, Універсал Банк, а також з банку Республіки Казахстан - ForteBank.

 

У ході семінару «Private Banking і побудова ефективної роботи з VIP клієнтами (український досвід)» були розглянуті основні підходи до розвитку обслуговування фізичних осіб - власників великого приватного капіталу, вивчений кращий досвід вітчизняних гравців при побудові ефективної продуктової лінійки для обслуговування заможних клієнтів банку, перспективні технології обслуговування заможних клієнтів в банках Росії та України, пропозиції банків Заходу. Також були розглянуті очевидні помилки при формуванні бізнесу Private Banking.

 

У ході семінару «Обслуговування VIP клієнтів (у рамках напряму Private Banking) та захист їх активів: кращі міжнародні та російські практики» слухачі ознайомилися з сучасними технологіями обслуговування заможних осіб (private banking / private wealth management / family office) та їх практичною адаптацією для російських клієнтів, орієнтованою на впровадження у вітчизняних банках та інвестиційних компаніях. Проаналізована основна цільова клієнтська група російських заможних осіб, в якій виділяються окремі підгрупи з власними фінансовими перевагами й стереотипами. Зроблений огляд продуктового ряду вітчизняного private banking і безпосередніх підходів до побудови ефективних технологій продажу для VIP клієнтів на основі персоналізованого клієнтського обслуговування цільових підгруп. Розглянуто різні стратегії позиціонування напрямків з обслуговування заможних осіб (VIP клієнтів) і практичні кроки для побудови і подальшого розвитку напрямку private banking. Також слухачами було виконано ряд практичних завдань.

 

Змістовні частини обох семінарів, засновані на практичному досвіді доповідачів, а також професіоналізм інструкторів були високо оцінені всіма учасниками.

 

Повідомляємо також, що дані теми семінарів можуть бути представлені в корпоративному форматі.

 

Стосовно подачі заявок звертайтесь, будь ласка, до менеджерів Центру за телефонами (+38044) 253 04 57, 253 84 89 або за електронною адресою

14 - 15 жовтня 2013 р. в Центрі пройшов семінар «Управління філіями в банку», за участю міжнародного викладача і незалежного консультанта у сфері фінансових послуг - Roger Jean Claessens (Люксембург).

 

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь керівники підрозділів банків України - Укргазбанк, Фінанси та Кредит, а також банків країн СНД - Константа (Грузія), Цеснабанк (Казахстан), Хамкорбанк (Узбекистан).

 

У ході семінару учасниками були вивчені питання значимості власної поведінки і особистих цілей, які впливають на персонал та відповідні мотиваційні питання, вимоги керівних посад у контексті планування та фінансового управління, питання оцінки ефективності людського фактора і розуміння власного процесу передачі інформації та навичок продажів з метою поліпшення результатів.

 

Також слухачі ознайомилися з прикладами найкращої міжнародної практики, які допомагають знаходити оптимальні рішення в рамках своєї робочої діяльності, а також виконали практичні завдання , пов’язані з їх управлінськими функціями.

 

Всі учасники активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним

і професійним викладом інструкторами теоретичних знань з теми семінару.

 

- Курс базується на книзі "Branch Management in Banking" by Roger Claessens and Philip Wiertz, Promoculture, 2006 , ISBN 2- 87974 -069 -X

23 - 24 жовтень 2013 р. в Центрі відбувся семінар - конференція «Управління операційним ризиком».

Докладніше...>>>
У семінарі - конференції взяли участь фахівці провідних банків, як України - Альфа- банк, Брокбізнесбанк, Ідея банк, Імексбанк, Банк Інтеграл, Креді Агріколь Банк, Оксі банк, Банк Південний, ПУМБ, Універсал банк, Черкаський інститут банківської справи, так і країн СНД - Народний банк Казахстану і Пріорбанк (Білорусь).

 

Під час семінару провідні експерти висвітлили питання ролі операційного ризик - менеджменту в системі контролю і його методи, учасники розглянули і обмінялися практичним досвідом організації процесу контролю та управління операційними ризиками, були розглянуті існуючі моделі управління операційним ризиком, а також переваги і недоліки застосування цих моделей на практиці.

 

Всі учасники високо оцінили практичне наповнення семінару, що включає приклади з виявлення й оцінки ризиків за допомогою виконання практичного завдання на базі отриманих теоретичних знань.

 

Семінар - конференція - захід нового формату, вперше проведений в нашому Центрі, отримав відмінні відгуки, завдяки участі інструкторів з п’яти провідних банків України, а також можливості відкритої дискусії та обміну досвідом безпосередньо між самими учасниками та інструкторами.

 

Враховуючи позитивні відгуки, ми плануємо розширювати практику проведення заходів у представленому форматі.

 

Всі побажання та пропозиції щодо актуальних тем семінарів - конференцій надсилайте, будь ласка, на електронну адресу , або повідомляйте менеджерам Центру за телефонами (+38044) 253 04 57 , 253 84 89

14 - 15 жовтня 2013 р. в Центрі відбувся семінар «Бізнес- процеси в комерційному банку: опис, оптимізація, регламентація та управління» за участю російського експерта з бізнес-інжинірингу і управління в банківській сфері - Ісаєва Романа Олександровича.

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь фахівці підрозділів методології, фінансового аналізу юридичних осіб управління банківських ризиків, управління процесингу та обліку роздрібного бізнесу, управління проектів і програм, моделювання бізнес-процесів, управління вимогами та портфелем проектів, управління ризиками, управління роздрібного бізнесу, інформаційної безпеки, організаційного розвитку, впровадження методології та аудиту СВА, аналізу та контролю ефективності бізенс-процесів, бізнес-аналітики банків України - Дельта Банку, Ідея Банку, ОТП Банку, Платинум Банку, Промінвестбанку, Ощадбанку Росії, Укрсоцбанку, Укрексімбанку, Фінанс Банку, Банку Юнісон, а також банків країн СНД - Алмазергіенбанк (Росія), Бєлгазпромбанку (Білорусь).

 

У ході семінару були розглянуті численні приклади реальних банківських бізнес-процесів, типових бізнес-моделей, практичних результатів застосування методик, шаблонів інформаційно-методичних документів, форм документів. Розкривалися методи використання цих напрацювань і вбудовування їх у діяльність банку для підвищення ефективності його діяльності.

Демонструвалися вирішення актуальних управлінських завдань банку за допомогою сучасних програмних продуктів бізнес-моделювання: Business Studio, MS Visio, а також давався короткий огляд та порівняльний аналіз програмних продуктів даного класу.

 

Слухачі виконали практичні завдання з розробки основних компонентів системи управління бізнес-процесами.

 

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструктора були високо оцінені всіма учасниками.

 

«Запрошувати якомога більше таких фахівців – практиків, як Роман Ісаєв, і створювати семінари з інноваційним процесам в банках України... » (Учасник з ПАТ «Укрсоцбанк»)

 

Також деякі учасники висловили необхідність проведення даного семінару в корпоративному форматі для своїх банків.

 

Запрошуємо взяти участь у наступному семінарі «Бізнес-процеси в комерційному банку: опис, оптимізація, регламентація та управління», запланований на 27 - 28 березня 2014 року.

 

- з питань покупки книги звертайтеся, будь ласка, до менеджерів Центру за телефонами (+38044) 253 04 57 , 253 84 89 або надсилайте запит на електронну адресу


 

21 - 25 жовтня 2013р. відбувся черговий кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит банку».

 

Докладніше...>>>

У курсі брали участь фахівці 21 банку України - Альфа - Банк, Брокбізнесбанк , ВБР, Вернум Банк, ІнтерКредитБанк, Кредобанк , Мегабанк, Меліор Банк, Банк Михайлівський, ПлатинумБанк, ПУМБ, Радабанк, Банк Софійський, Банк Український капітал, Укргазбанк, УкрСиббанк, Унікомбанк, УПБ, Фінанси та Кредит, Банк Центр, Інтеграл - Банк та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також банків СНД - Амеріабанк (Вірменія) і Народного банку Казахстану .

 

Під час курсу учасники були ознайомлені з міжнародною практикою і процедурами проведення внутрішньобанківського аудиту, надані практичні навички з оцінки ризиків комерційного банку, планування аудиторських перевірок та розподілу ресурсів з урахуванням вимог сучасного середовища, очікувань керівництва і власників. Були також наведені приклади типових помилок і шляхів їх запобігання.

 

Якість проведеного навчання було високо оцінено всіма учасниками курсу.

 

 

30 вересня - 1 жовтня 2013 р. в Центрі пройшов семінар «Розробка та реалізація стратегії і збалансованої системи показників у банку» за участю російського експерта з бізнес-інжинірингу і управління в банківській сфері - Ісаєва Романа Олександровича.

Докладніше...>>>

 

У семінарі взяли участь керівники та спеціалісти підрозділів стратегічного розвитку , фінансового аналізу, оптимізації бізнесу, платіжної карткової системи, аналізу стягнення проблемної заборгованості, управління міжнародного бізнесу, планово - бюджетного відділу та фінансово- економічного департаменту банків України - ВБР , Кліринговий Дім , Фінанси та кредит , Експрес банк.

 

У ході семінару були детально розглянуті аспекти бізнес - інжинірингової складової стратегічного управління: як крок за кроком виконати всі етапи стратегічного аналізу і планування, як зв’язати стратегію з бізнес-процесами, організаційною структурою і персоналом банку, розробити правильні бізнес-моделі і необхідні нормативні документи, змусити регламенти «працювати» на практиці, «оживити» бізнес-процеси і досягти стратегічних цілей. Велику увагу було відведено збалансованій системі показників BSC / KPI, способам автоматизації її функціонування. Було розглянуто комплексний підхід з розробки стратегічних цілей і показників KPI зверху-вниз: верхній рівень => бізнес-напрямку => бізнес-процеси => структурні підрозділи => рядові співробітники.

 

Протягом семінару учасники виконали практичні завдання з розробки основних компонентів збалансованої системи показників BSC / KPI і пов’язаних з нею систем. Це дало можливість учасникам семінару відразу після його завершення вбудовувати отримані напрацювання в діяльність своїх банків і далі їх розвивати.

 

Дана тема, а також інші семінари Романа Ісаєва доступні для навчання в корпоративному і дистанційному форматах

 

- з питань реєстрації звертайтеся, будь ласка, до менеджерів Центру за телефонами (+38044) 253 04 57 , 253 84 89 або надсилайте запит на електронну адресу

 

11 - 13 вересня 2013 р. Центр провів на базі Севастопольського інституту банківської справи Національного банку України (м. Севастополь) семінар «Протидія шахрайству в банківській установі».

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь фахівці підрозділів банківської безпека, інформаційної безпеки, управління протидії відмивання доходів, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту таких банків України - ВБР  та Мотор банк, а також банку Білорусі - БелВЕБ і Національного банку Республіки Казахстан.

Семінар, під час якого було розглянуто тенденції шахрайства в банку і способи його протидії, провів Горінов Олександр Сергійович - директор Департаменту безпеки ПАТ «Кредобанк».

Всі учасники активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструктором теоретичних і практичних знань з теми семінару.

 

14 серпня 2013р. в Центрі відбувся семінар «Актуальні питання, пов’язані з забезпеченням безпеки у банках при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленність, організація охорони приміщень банків і питання стандартизації та сертифікації)»

Докладніше...>>>

Семінар пройшов за участю начальника відділу оснащення кас Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України Гунченко Юрія Володимировича та директора ТОВ «Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості» Сабліна Андрія В’ячеславовича.

 

У семінарі взяли участь більш 30 спеціалістів підрозділів Управлінь безпеки банку, технічної, економічної безпеки, безпеки персоналу та активів департаменту безпеки, безпеки регіональних підрозділів фізичної охорони, розвитку мережі, роботи з готівковими коштами та надання послуг інкасації та ін. таких банків України - Авант-Банк, Акордбанк, Актив-Банк, АСВІО, Астра Банк, Схід, Дельта Банк, ЄВРОГАЗБАНК, Кредит Дніпро, Експобанк Банк, Мотор-банк, Національний кредит, Південкомбанк, Південний, Платинум Банк, Ринкові технології, Союз, Укргазпромбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Фідобанк, Фінанс Банк, Фінростбанк, Юнекс.

 

У ході семінару були розглянуті Правила з організації захисту приміщень банків України, затверджених постановою НБУ від 04.06.2013 № 195, приклади і особливості пристрою приміщень касового вузла на основі аналізу нападів і сучасного обладнання, яке підвищує ефективність роботи з готівкою, а також питання стандартизації та сертифікація продукції та систем менеджменту.

 

Всі учасники активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструкторами теоретичних знань з теми семінару.

 

 20 - 21 червня 2013р. Центр спільно з компанією PRICEWATERHOUSECOOPERS UKRAINE (PWC) провів семінар «Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків».

 

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь головні бухгалтери, фахівці служби внутрішнього аудиту, сектора звітності за МСФЗ, фінансової та статистичної звітності, методологічної звітності, відділу методології та управлінського обліку, відділу обліку нематеріальних активів і капіталу, банків України (Альфа-Банк, БМ Банк, ВТБ, Золоті ворота, Креді Агріколь Банк, Петрокоммерц-Україна, Південкомбанк, Південний, ПриватБанк, Промінвестбанк, ПУМБ, РБА, Укрсоцбанк, Фамільний, Юнісон) і банку Молдови - Eximbank.

 

За час семінару учасники не тільки отримали фундаментальні знання з Міжнародних стандартів фінансової звітності та відпрацювали на практиці навички їх використання, а також дізналися про останні зміни в МСФЗ, що дозволило приступити до самостійної роботи з підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ в найкоротші терміни.

6 - 7 червня 2013 р. в Центрі спільно з компанією «Алазонта. Тренінг і консалтинг» (Росія) відбувся тренінг «Технологія розробки банківського продукту», який провів старший бізнес-тренер і консультант з управління та організаційного розвитку - Тархановський Олександр Валеріанович.

Фотозвіт

Докладніше...>>>

У тренінгу взяли участь керівники підрозділів впровадження і розвитку послуг, кредитних операцій, вкладних та розрахункових операцій, управління та координації бізнесу, методології активних операцій, розвитку розрахунків і пасивних продуктів та розробки і підтримки роздрібних продуктів банків України - ВТБ, Укргазпромбанк, Укрсоцбанк, а також банків Білорусі - Белагропромбанк, БелВЕБ, ВТБ.

 

Всі учасники тренінгу взяли найактивнішу участь у навчанні. Була надана можливість подивитися на досвід своїх колег із зарубіжних банків, поглянути з іншого боку на стратегії і алгоритм розробки концепцій створення нових банківських продуктів і послуг.

 

Тренінг пройшов в активному форматі. Учасники виконували різні вправи, спрямовані на систематизацію вже наявних знань і освоєння нових прийомів і методів у банківській практиці.

 

Оскільки тренінг проводився у відкритому форматі, представники різних банків з різних країн змогли поділитися досвідом, обговорити технологію розробки банківських продуктів з урахуванням національних особливостей банківського регулювання і законодавства.

 

Особливо корисним, за відгуками учасників, було освоєння нових прийомів і методів, які застосовуються для розробки банківських продуктів - це так званий «метод номінальних груп» та розробка і подальший аналіз продуктової матриці банку. Вправи виконувалися в малих групах, а потім кожна група презентувала й захищала свою роботу перед іншими учасниками тренінгу, що дозволило задавати додаткові питання і глибше засвоїти нові прийоми і методи.

 

На тренінгу учасники, як кажуть, «наживо» побачили як подібність, так і відмінності в розробці банківських продуктів, що дозволило глибше зрозуміти відмінності роздрібного сегмента і корпоративного сегмента клієнтів банку.

 

Приємною несподіванкою для всіх учасників стала вправа на визначення принципових властивостей банківських продуктів і послуг, які суттєво впливають на їх розробку.

 

Для того, щоб учасники не втомлювалися і відчували себе комфортно під час занять, тренер проводив спеціальні ігри та розминки, які теж сподобалися учасникам, особливо метафорична гра «Хто швидше розробить банківський продукт».

 

Учасники також дали високу оцінку роздатковим і методичним матеріалами.

Тренінг пройшов конструктивно, цікаво, практично і супроводжувався діловими іграми, практичними завданнями та рішенням кейсів. Якість проведеного навчання була оцінена всіма учасниками тренінгу високо.

 

Йдучи на зустріч побажанням слухачів, надалі планується проведення семінарів з розробки банківського продукту окремо як для роздрібного, так і корпоративного сегментів. Слідкуйте за оновленнями на нашому сайті http://www.nctbpu.org.ua

 

 

 

 

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ - 06-07.06.2013 - Київ

 

Денисенко Олеся Анатоліївна

В.о. начальника відділу розробки та підтримки роздрібних продуктів, «Укргазпромбанк», м. Київ

Позитивним було те, як були розкриті питання, як тренером було акцентовано увагу на начебто простих і зрозумілих аспектах, але більш глибоко, відповідно, з чим визначаються важливі і сильні методи розробки продуктів, їх впровадження і продажів.

Отримала можливість паралельно ознайомитися з продуктами і методами розробки бізнес-процесів. Було корисно дізнатися досвід роботи інших банків.

 

Анікєєва Анастасія Ігорівна

Начальник відділу впровадження та розвитку послуг Управління роздрібних послуг, ВАТ «Белагропромбанк», м. Мінськ

Сподобалася подача матеріалу, «нелекційний» формат. На деякі речі, які здавалися ясними і зрозумілими, глянула під іншим кутом.

Було корисно познайомитися з колегами з інших банків і країн, і підчерпнути у них щось нове. Дякую, успіхів Вам! До зустрічі на конференції в Білорусії!

 

Якименко Юрій

Начальник управління розробки та формування продуктів, ПАТ «Укрсоцбанк» (Unicredit Bank), м. Київ

Сподобався формат проведення семінару - комбінування теорії та відпрацювання практичних навичок. Цікава програма. Відмінний викладач. Сподобався склад групи - представлені різні банки і різні бізнес-напрямки.

 

Олександр Філоновіч

Начальник відділу розробки розрахункових і пасивних продуктів, ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ

Новий погляд на питання, які постійно виникають при розробки продуктів. Ідеї, які вже «крутилися» в голові, знайшли форму. Дякую!

 

Дмитро Шакуров

Начальник відділу, ЗАТ Банк ВТБ (Білорусь), м. Мінськ

Проведений тренінг зміцнив і наповнив знання в галузі розробки банківського продукту, це важливо для практичної роботи. Дякую!

 

30 - 31 травня 2013 р. в Центрі відбувся семінар «Вступ до регуляторної системи пруденційного банківського регулування Базель II / (Базель 2,5) і Базель III», за участю головного консультанта проекту Європейської Комісії в Україні, головного консультанта НБУ з виробництва Базель II і Базель II і в українських банках - REINERTZ Manfred.

 

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь фахівці підрозділів аналітики, звітності Базель ІІ, документарних операцій, методологічного забезпечення та дотримання вимог Базель II, ризик-менеджменту, регуляторної звітності, бізнес-планування та управлінської звітності таких банків України - ПІБ, РБА, Укргазбанк, Укрсоцбанк і Банк Російський Стандарт.

 

У ході семінару були розглянуті зміни, очікувані в банківському секторі України, зокрема у відносинах з регулятором (НБУ), були розкриті у всіх деталях зміни до пруденційних коефіцієнтах адекватності капіталу, а також всі інші очікувані вимоги до спостережної звітності з боку НБУ

Перший день семінару був присвячений питанням переходу до Базелю II, другий - Базелю III і питань ліквідності.

 

Всі учасники активно брали участь у навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним і професійним викладом інструкторами теоретичних знань з теми семінару.

 

Також, окрему увагу звертаємо на те, що Центром проводяться різні цільові навчальні та консультаційні проекти із залученням інших провідних зарубіжних викладачів, детальну інформацію про які можна дізнатися на нашому вебсайті www.nctbpu.org.ua .

15 - 19 квітня 2013р. відбувся черговий кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит банку».

 

Докладніше...>>>

Під час курсу учасникам були надані актуальні знання з теорії внутрішнього аудиту, в т.ч. Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету з банківського нагляду, а також за допомогою практичних завдань вироблялися у учасників вміння здійснення всього комплексу аудиторських процедур, починаючи від планування і закінчуючи передачею інформації, і навичок аудиту окремих операцій та підрозділів банку.

 

У курсі брали участь фахівці банківської сфери з України - АКБ Банк, ВБР, Кліринговий дім, Меліор банк, Мотор банк, ПУМБ, РБА, Російський стандарт, Укрсоцбанк, УПБ, Черкаський інститут банківської справи, а також з Республіки Таджикистан - Банк «Есхата».

20 - 21 лютого 2013р в НЦПБПУ відбувся семінар «Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов’язаних з потенційним позичальником».

Докладніше...>>>

У перебігу двох днів були розглянуті теоретичні та практичні аспекти аналізу платоспроможності потенційних позичальників банку, в тому числі освітлений міжнародний досвід з управління кредитними ризиками. Також були обговорені підходи до оцінки галузевих і структурних ризиків, на практичних прикладах продемонстровані особливості аналізу фінансової звітності корпоративних клієнтів з урахуванням специфіки різних галузей.

 

Семінар прочитала СУХЕНКО Олена Іванівна - досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками, член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Спілки сертифікованих фахівців в області лізингу, DipIFR (ACCA), GARP, САР / СIPA, CLPP.

22 - 23 листопада 2012 р. в Центрі пройшов семінар «Бізнес-процеси в комерційному банку: опис, оптимізація, регламентація і управління», за участю російського експерта з бізнес-інжинірингу та управління в банківській сфері - Ісаєва Романа Олександровича.

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь фахівці підрозділів аудиту, управління і координації бізнес-процесів, методології діяльності банку, методології стратегічних проектів, партнерських проектів департаменту мережі продажів, контролю якості державних послуг, ринкових операцій департаменту казначейства банків України - Аркада, РБА, ПУМБ, ВТБ, УкрСиббанка, Укрексімбанка, Брокбізнесбанка, Фідобанка, а також банків країн СНД - Національного Банку Казахстану, Бєлвнєшекономбанка (Білорусь), Ексімбанка (Молдова).

 

В ході семінару були розглянуті численні приклади реальних банківських бізнес-процесів, типових бізнес-моделей, практичних результатів застосування методик, шаблонів інформаційно-методичних документів, форм документів. Розкривалися методи використання цих напрацювань і вбудовування їх в діяльність банку для підвищення його ефективності.

Демонструвалися вирішення актуальних управлінських завдань банку за допомогою сучасних програмних продуктів бізнес-моделювання: ARIS, Business Studio, MS Visio, а також давався короткий огляд та порівняльний аналіз програмних продуктів даного класу.

На семінарі слухачі виконали практичні завдання з розробки основних компонентів системи управління бізнес-процесами.

 

Всі учасники семінару отримали в подарунок від Романа Олександровича книгу «Банківський менеджмент та бізнес-інжиніринг», яка містить методики та успішні практики їх застосування по основних областях банківського менеджменту та бізнес-інжинірингу.

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструктора були високо оцінені всіма учасниками.

 

Запрошуємо взяти участь у подальших семінарах та програмах за участю Ісаєва Романа Олександровича в нашому Центрі.

В період з 5 по 9 листопада 2012 р. в Києві в Національному центрі підготовки банківських працівників України відбулася Перша міжнародна конференція ‘SME Banking 2012’

Докладніше...>>>

‘SME Banking 2012’ - стало головним заходом року в області банківського обслуговування та фінансової підтримки малого і середнього бізнесу.

 

В рамках конференції відбулося обговорення актуальних проблем ринку малого та середнього бізнесу в Україні, а також були розглянуті питання, що стосуються впровадження нових технологій, які дозволять підвищити ефективність і прибутковість роботи всіх учасників ринку.

 

Програма конференції складалася з 5 днів пленарних засідань та тематичних секцій, в рамках яких розглядалися наступні питання:

 • Стратегія і перспективи розвитку МСБ в Україні
 • Фінансування малого та середнього бізнесу. Проблеми і рішення
 • Щоденні фінансові послуги
 • Нові технології та рішення в банківському бізнесі
 • Канали дистрибуції і моделі продажів

До участі в конференції, в якості виступаючих і модераторів пленарних засідань і секцій, були запрошені представники Національного банку України, Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC), USAID, компанії IPC, Українського фонду підтримки підприємництва, Всеукраїнського обєднання малого та середнього бізнесу Фортеця, а також представники Європейської Асоціації Фінансових Установ (EFMA), низки провідних консалтингових компаній, також топ-менеджмент банків України, зайняті безпосередньо практичною діяльністю в області МСБ.

 

Учасниками конференції стали топ-менеджери і фахівці банків України, Білорусі та Молдови, представники фінансових та лізингових компаній, а також представники компаній малого та середнього бізнесу.

У період з 17-19 вересня 2012 р. в Центрі відбувся практичний семінар «Карткова безпека в комерційному банку».

Докладніше...>>>

 

 

Модератором практичного семінару виступив Олег Шевчук - начальник відділу безпеки карткового бізнесу, департаменту безпеки АТ «Банк Фінанси та кредит».

 

Перший день семінару був присвячений питанням темі управління ризиками шахрайства в картковому бізнесі, а саме: класифікації типів шахрайства в картковому бізнесі і способам протидії, а також аналізу результативності застосування існуючих способів протидії картковій злочинності. Ці питання були детально розкриті Раїсою Федоровською. Доповіді Раїси високо оцінили слухачі семінару.

У другому дні були розкриті практичні аспекти моніторингу підозрілих операцій (Олексій Немченко), практичні аспекти фрод-менеджменту (Роман Гафуров), аспекти безпеки банкоматів. Доповідь Ігоря Горіна була присвячена українському досвіду боротьби з картковим шахрайством в інтернет і мобільних платежах, а Богдан Тищенко - розкрив аспекти протидії картковому шахрайству МВС України.

Третій день семінару був присвячений технічним питанням забезпечення карткової безпеки: основні види шахрайств використовувані зараз розкрив Ігор Попов огляд тенденцій карткового шахрайства в Україні та банкоматного шахрайства в Європі в 2012р. представила Олеся Данильченко. Особливостям організації захисту, закупівлі, установки і експлуатації банкоматних мереж, а також взаємодії структурних підрозділів банку в даних процесах присвятив свою доповідь Олег Матата, а Ігор Осика у своїй доповіді розповів про досвід забезпечення відповідності процесингового центру вимогам безпеки МПС. Тема кібербезпеки банкоматів та PCI DSS була розкрита в доповіді Олексія Гребенюка.

Роботу всіх спікерів практичного семінару дуже високо оцінили слухачі:

«Всі лектори впоралися дуже круто. Матеріал піднесено у зрозумілій і доступній формі. Загальна оцінка - 5» (ВАТ «БПС - Ощадбанк», Гур’янов А.А.)

«Все добре! Отримав відповіді на багато питань, що цікавлять, дуже добре впоралися спікери» (ПАТ«Банк ¾», Будяк А.В.)

Враховуючи високу актуальність та затребуваність теми практичного семінару в Центрі було прийнято рішення про проведення Першої Практичної Конференції «Карткова безпеку в банку. Протидія шахрайству», яка попередньо запланована на червень-липень 2013 в м. Севастополі.

 

 

Інформація про конференцію буде розміщуватися на сайті - слідкуйте за оновленнями!

 

Будемо раді бачити Вас учасниками Конференції! 

11 - 12 жовтня 2012 р. в Центрі пройшов семінар «Розробка і реалізація стратегії та збалансованої системи показників у банку» за участю російського експерта з бізнес-інжинірингу та управління в банківській сфері - Ісаєва Романа Олександровича.

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь керівники та спеціалісти підрозділів корпоративного управління, по роботі з регіональною мережею, економічного аналізу, стратегічного планування, фінансів і ризиків, управління інтегрованою системою менеджменту ризиків, організації та проектного менеджменту, контролю якості державних послуг, мотивації та компенсації банків України - Укрсоцбанку, Банку ВБР, Ощадбанку Росії, Юнекс Банку, а також банків країн СНД - Національного банку Казахстану і БєлВЕБ, Бєлгазпромбанку, Бєлінвестбанку (Білорусь).

 

В ході семінару були детально розглянуті аспекти бізнес-інжинірингової складової стратегічного управління: як крок за кроком виконати всі етапи стратегічного аналізу і планування, як зв’язати стратегію з бізнес-процесами, організаційною структурою і персоналом банку, розробити правильні бізнес-моделі та необхідні нормативні документи, змусити регламенти «працювати» на практиці, «оживити» бізнес-процеси і досягти стратегічних цілей. Велику увагу було відведено збалансованій системі показників BSC / KPI, способам автоматизації її функціонування. Був розглянутий комплексний підхід по розробці стратегічних цілей і показників KPI зверху-вниз: верхній рівень => бізнес-напрямки => бізнес-процеси => структурні підрозділи => рядові співробітники.

 

Крім того, всі учасники семінару отримали в подарунок від Романа Олександровича книгу «Банківський менеджмент та бізнес-інжиніринг», яка містить методики та успішні практики їх застосування за основними областями банківського менеджменту та бізнес-інжинірингу.

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструктора були високо оцінені всіма учасниками.

 

Протягом семінару учасники виконали практичні завдання з розробки основних компонентів збалансованої системи показників BSC / KPI та пов’язаних з нею систем. Це дало можливість учасникам семінару відразу після його завершення вбудовувати отримані напрацювання в діяльність своїх банків і далі їх розвивати.

 

 

У період з 22 по 25 травня 2012 р. в Центрі відбулися семінари «Управління картковим бізнесом» і «Безпека ведення карткових операцій», які провів George Leslie, досвідчений банківський топ-менеджер з понад 25-річним стажем роботи в Royal Bank of Scotland.

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь топ-менеджмент і фахівці провідних банків і компаній України - Перший український міжнародний банк, УкрСиббанк (BNP Paribas Group), Віза Україна та країн СНД, таких як: Белагропромбанк і Кредексбанк (Республіка Білорусь), Фінкомбанк (Республіка Молдова).

 

Під час інтерактивних курсів George Leslie докладно, з прикладами вирішення практичних завдань, висвітлив шляхи побудови ефективної стратегії розробки та просування диференційованих карткових продуктів виходячи з інтересів і потреб споживачів, ознайомив учасників з принципами моделювання і потім динамічного управління кредитними профілями карткового портфеля, розкрив ключові аспекти ефективного забезпечення безпеки ведення карткових операцій, існуючі пропозиції по розробці пластикових карт та їх функцій, що допомагають мінімізувати шахрайство, також були детально вивчені загрози безпеки у сфері карткового бізнесу, і технічні досягнення, що використовуються при боротьбі з шахрайством.

 

Наповненість змісту семінарів і професійний рівень інструктора були високо оцінені усіма учасниками. Семінари вийшли цікавими, інформативними та практичними.

 

17 - 18 травня 2012 р. в Центрі пройшов семінар «Бізнес-процеси в комерційному банку: опис, оптимізація, регламентація та управління», за участю російського експерта з бізнес-інжинірингу та управління в банківській сфері - Ісаєва Романа Олександровича

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь фахівці підрозділів з ведення проектів по опису та оптимізації бізнес-процесів, методології та моделювання кредитних ризиків, ре-дизайну банківських технологій, фінансового аналізу і внутрішнього контролю, проектні менеджери банків Україна - Промінвестбанку, ТАСкомбанка, Індустріалбанку, Мотор Банку, Марфінбанка , Піреус Банку, а також банків країн СНД - Белагропромбанка, Бєлгазпромбанку, Белинвестбанка (Білорусь), Фінкомбанк (Молдова), Хамкорбанка (Узбекистан).

 

В ході семінару були розкриті зміст процесних технологій управління та їх практичне застосування для удосконалення діяльності банків, розглянуті методи виділення, опису, аналізу та оптимізації бізнес-процесів, сучасні методології моделювання бізнес-процесів, їх переваги та недоліки, основні області застосування та програмні продукти, їх підтримують.

 

Крім того, всі учасники семінару отримали в подарунок від Романа Олександровича книгу «Банківський менеджмент та бізнес-інжиніринг», яка містить методики та успішні практики їх застосування за основними областям банківського менеджменту та бізнес-інжинірингу.

 

Змістовна програма семінару, наповнена практичними прикладами, і професіоналізм інструктора були високо оцінені усіма учасниками.

 

Протягом семінару учасники виконали практичні завдання з основних тем процесного управління на прикладах своїх банків. Це дозволило закріпити отримані знання, і дало можливість щодо застосування следанних напрацювань в банківських проектах і завданнях.

16 - 17 травня 2012 р. в Центрі відбувся семінар на тему «Фінансовий аналіз управлінської звітності фізичних осіб підприємців (ФОП)» за участю співробітників консалтингової фірми Internationale Projekt Consult GmbH (IPC), що впроваджує Програму кредитування ММСП в Україні

Докладніше...>>>

У семінарі взяли участь фахівці кредитних підрозділів, аналізу та кредитних ризиків таких банків України, як Астра Банк, Банк Інвестиції та Заощадження, Ерсте Банк, Марфін Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк.

 

Під час семінару лектори передали інструменти для роботи з управлінською звітністю фізичних осіб підприємців, навчили аналізувати і оцінювати фінансовий стан підприємств на підставі даних управлінського обліку і приймати рішення по кредитуванню на основі результатів аналізу УО.

Всі слухачі активно приймали участь в навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним та професійним викладом інструкторами теоретичних та практичних знань за темою семінару.

 

Враховуючи позитивні відгуки, ми налаштовані на подальший розвиток співробітництва з Internationale Projekt Consult GmbH (IPC)  в рамках впровадження нових цікавих та корисних тренінгів для фахівців банківської сфери.

26 квітня 2012 року в Центрі відбувся семінар «Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів» за участю провідних фахівців з безпеки платіжних систем, а саме представників компаній: Smart Card Security Ltd,  Fort Consult, асоціаціїЕМА,  «Реноме Смарт» таТОВ «Асабис».  

Докладніше...>>>

В семінарі взяли участь співробітники підрозділів безпеки інформаційних технологій та підтримки карткового бізнесу,  спеціалісти підрозділів підтримки еквайрингової мережі, економічної безпеки та захисту інформації наступних українських банків: Креді Агріколь Банк, ПроКредит Банк, ВТБ,  OTP Bank, Platinum Bank, Укрінбанк, Брокбізнесбанк, Сбербанк Росії, Банк Старокиївський та Український Процесинговий Центр.

 

В ході семінару були розглянуті питання фізичної безпеки банкоматів, виявлення та методи протидії скіммінгу, як виду шахрайства  - ці питання розкрив доповідач Ірмантас Бразайтіс (Smart Card Security Ltd). Олексій Гребенюк (Fort Consult) – модератор програми розкрив питання кібербезпеки банкоматів. Огляд поточної інформації з картковим шахрайством здійснила Олеся Данільченко (асоціація ЕМА),  а Андрій Лінник (ТОВ «Асабис») присвятив свою доповідь теоретичним та практичним аспектам забезпечення безпечного трафіку банкоматів.

 

Змістовна програма семінару, основана на практичному досвіді доповідачів, а також професіоналізм інструкторів були високо оцінені всіма учасниками.

 

 

27 - 28 лютого 2012 р. в Центрі спільно з компанією «Алазонта. Тренінг і консалтинг» (Росія) успішно пройшов тренінг «Технологія розробки банківського продукту», який провів провідний бізнес-тренер і консультант з управління та організаційного розвитку - Тархановський Олександр Валеріанович.

Докладніше...>>>

У тренінгу взяли участь фахівці підрозділів розробки і розвитку основ комерційної діяльності, роздрібного бізнесу, кредитних і некредитних продуктів банків Україна - Банку Капітал, Сведбанку, Українського Професійного Банку, а також Банку Стандарт (Азербайджан) і Придністровського Сбербанку (Придністров’я).

 

В ході тренінгу учасники структурували вже наявний у них досвід по розробці банківських продуктів і послуг, систематизували та проаналізували наявний продуктовий ряд і асортимент банківських продуктів, цільові групи клієнтів, встановили чіткі зв’язки між продуктами та цільовими групами клієнтів кожен в своєму банку, розвинули навички розробки нових банківських продуктів і послуг, а також навички креативності та інноваційної ефективності в процесі розробки.

 

Тренінг пройшов динамічно, в позитивній атмосфері, що, безсумнівно, було заслугою високого професіоналізму тренера, і супроводжувався діловими іграми, практичними завданнями і рішенням кейсів. Учасники тренінгу презентували і захищали виконані завдання. Тренінгові методики безсумнівно сприяли більш глибокому освоєнню матеріалу і, що особливо важливо, відбувався процес практичного відпрацювання навичок. Всі слухачі активно брали участь в навчальному процесі, в якому була надана можливість подивитися на досвід своїх колег із зарубіжних банків, поглянути з іншого боку на стратегії і алгоритм розробки концепцій створення нових банківських продуктів і послуг, що є актуальним для всіх банків. Якість проведеного навчання було оцінено всіма учасниками тренінгу найвищим балом.

 

Відгуки учасників:

 

Сергій Гуня, Директор департаменту роздрібного бізнесу ЗАТ «Придністровський Ощадбанк», м. Тирасполь

Тренер професіонал! Тренінг був цікавий, і важлива вся інформація. Сподобалася тема локус контролю та метод номінальних груп. Обов’язково буду використовувати в роботі!

 

Оксана Лащенко, Начальник відділу розробки основ комерційної діяльності ЗАТ «Придністровський Ощадбанк», м. Тирасполь

Позитивно, емоційно, пізнавально! Обов’язково буду використовувати метод проведення номінальної групи. Сподобалася класифікація за видами банківських продуктів і послуг, складання матриці продукти / клієнти. Дякую!

 

Заріна Гасанова, Головний спеціаліст відділу некредитних продуктів Банк «Standard», м. Баку

Дуже сподобалася робота над темами: метод номінальних груп, локус контролю, метод створення банківського продукту. Сподобалася динаміка тренінгу, професіоналізм тренера!

 

Олександр Кожевников, Головний спеціаліст КБ «Standard», м. Баку

Тренінг пройшов конструктивно в колективному дусі і з робочим настроєм. Моя оцінка - 10 з 10! Сподобався метод номінальних груп, локус контроль. Упевнений, метод номінальних груп просто необхідно використовувати в роботі.

 

Камілла Гюльхамедова, Провідний спеціаліст кредитного відділу Банк «Standard», м. Баку

Дуже цікавий формат тренінгу та отримання нових знань. Позитивний настрой все два дні! Порушені важливі теми: дослідження ринку та його аналіз, визначення потреб населення в продуктах. Цікаво обговорювалося метод номінальних груп і локус контроль.

 

Наталія Самойлова, Начальник департаменту роздрібного бізнесу АКБ «Капітал», м. Донецьк

Чудовий тренінг! Не можу виділити щось особливо, все пізнавально й необхідно. ДЯКУЄМО!

 

Олексій Беров, Начальник управління розвитку роздрібних продуктів АТ «Сведбанк», м. Київ

Виключно позитивне враження про тренінг: конструктивно, цікаво, практично. Сподобався аналіз продуктового ряду, інструменти та підходи до виявлення потреб і розробка продуктів. Дуже стане в нагоді в роботі метод номінальних груп, вміння складати матрицю продуктів.

 

Олександр Дяченко, Начальник відділу розробки та впровадження банківських продуктів «Український Професійний Банк», м. Київ

Тренінг пройшов досить жваво, цікаво, інформативно. На практиці буду застосовувати метод номінальних груп, мозковий штурм! Дуже цікаво обговорювалося практичне застосування методів пошуку оптимального рішення.

Центр запустив нову унікальну в Україні програму-практикум з фінансової діагностики бізнесу в контексті управління кредитними операціями банку «Професійний аналіз підприємства-позичальника», що складається з трьох модулів

Докладніше...>>>

I. Системний аналіз фінансової звітності.
II. Фінансова діагностика і моніторинг проблем підприємства.
III. Оцінка грошових потоків і робочого капіталу.

 

Програма розроблена Михайлом Сорокіним, PhD в галузі фінансів, МВА в області банкінгу, директором Центру розвитку фінансового менеджменту Міжнародного інституту бізнесу (МІБ-України), практикуючим консультантом вітчизняних і міжнародних компаній і банків.

 

13 березня 2012 завершився ІII-й модуль даної програми.

Системний підхід до аналізу кредитоспроможності позичальника, а також дієва методика оцінки та управління кредитними ризиками, які були представлені автором програми, дають можливість учасникам ефективно використовувати ресурси свого банку, фонду або лізингової компанії, задовольняти потреби, як кредитора, так і позичальника, успішно розвивати ринок кредитування в сучасному

світі глобальних змін і фінансових потрясінь.

 

У трьох модулях взяли участь більше 40 фахівців, керівників та менеджерів кредитних відділів ведучих українських банків (Кредобанк, Swedbank, ОТР, Universal, Альфабанк тощо) і азербайджанського банку «ДемірБанк».

 

Вся програма отримала позитивні відгуки, а робота ведучого викладача і автора семінару була оцінена на «відмінно». Видані за підсумками роботи свідоцтва підкреслили успішну і плідну участь присутніх слухачів, їх активність на заняттях, а також користь минулих дискусій при обговоренні цікавих кейсів та практичних завдань.

 

 

23 - 24 листопада 2011 року Центр спільно з компанією PricewaterhouseCoopers Ukraine (PwC) провів семінар -Міжнародні стандарти фінансової звітності для банків-, який зібрав багатьох представників  НБУ, комерційних банків України та країн СНД.

Докладніше...>>>

Семінар провели експерти PRICEWATERHOUSECOOPERS Ukraine, які мають багаторічний практичний досвід роботи у сфері застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в банківському секторі. Під час семінару слухачі отримали фундаментальні знання з МСФЗ та практичні навички їх використання, що дозволяють учасникам тренінгу приступити у найкоротші терміни до самостійної роботи з підготовки фінансової звітності відповідно до МСФЗ із врахуванням останніх змін.

 

Всі слухачі активно приймали участь в навчальному процесі і залишилися задоволені змістовним та професійним викладом інструкторами теоретичних знань по темі семінару.

 

Якщо у Вас виникнуть додаткові побажання, просимо надсилати їх на електронну адресу Центру:   .

27 - 29 вересня 2011 р. в Центрі відбувся семінар «Розробка нових продуктів - Малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг», який провів George Leslie, досвідчений банківський топ-менеджер з понад 25-річним стажем роботи в Royal Bank of Scotland.

Фотозвіт

Докладніше...>>>

 У семінарі взяли участь топ-менеджмент й спеціалісти провідних банків України – «АльфаБанк», «Креді Агриколь Банк», «Промисловий фінансовий банк», «Укрсіббанк» та країн СНД, таких як: «ДемірБанк» (Республіка Азербайджан), «Інекобанк» (Республіка Вірменія), «БПС-Банк» та «Пріорбанк» (Республіка Білорусь), «Народний ощадний банк Казахстану» (Республіка Казахстан).

 

Під час триденного інтерактивного курсу George Leslie детально, з прикладами вирішення практичних завдань, висвітлив ключові етапи успішної розробки продуктів, що включають в себе питання визначення потреб клієнта, оцінки оптимального варіанту вибору надання нових продуктів і послуг, а також ефективного управління процесами їх реалізації та максимізації прибутку.

 

Враховуючи позитивні відгуки учасників, інструктору вдалося за короткий час допомогти слухачам систематизувати і суттєво доповнити наявні знання та досвід у сфері організації просування та продажу банківських продуктів для малого і середнього бізнесу. Семінар вийшов цікавим, інформативним і цілісним.

 

Також, окрему увагу звертаємо на те, що Центром проводяться різні цільові навчальні та консультаційні проекти із залученням інших провідних зарубіжних викладачів, докладну інформацію про які можна дізнатися на нашому сайті в розділі «Календар семінарів з іноземними інструкторами».

 

 

26 - 27 травня 2011 р. у Центрі відбувся семінар Кредитний скоринг в банках спільно з International Training Center for Bankers (Угорщина), головною метою якого стало визначення основних напрямків взаємовідносин між банками та клієнтами за допомогою кредитного скорингу.

Докладніше...>>>

У семінарі прийняли участь фахівці провідних банків як з України, так і країн СНД, таких як: АКБ "Парабанк" (Республіка Азербайджан), ВАТ "БПС-Банк" (Республіка Білорусь), АТ "БТА Банк" та АТ "Константа Банк" (Грузія), КБ "Молдова Агроіндбанк" (Республіка Молдова) ті інші.

 

Провідні експерти компанії ITCB з моделювання Ласло Мадар та Крістіан Себестіан, провели фаховий тренінг, під час якого були висвітлені основні механізми реалізації системи кредитного скорингу. Зокрема, розробка систем оцінки кредитоспроможності позичальників, моделювання кредитного ризику кожного типу, а також використання широкого діапазону моделей оцінки кредитоспроможності на основі внутрішніх рейтингів (IRB) та стрес тестування.
Всі учасники активно приймали участь у навчальному процесі та залишись задоволеними змістовним та професійним викладенням інструкторами теоретичних знань за темою семінару.
Враховуючи позитивні відгуки, ми налаштовані на подальший розвиток співробітництва з угорською компанією ITCB в рамках впровадження нових цікавих та корисних тренінгів для фахівців банківської сфери

семінари для банкірів

Источник: http://www.nctbpu.org.ua/main/index/ua/comments/

Мнения о Стратегія забезпечення кібербезпеки

 1. 04.02.2015 | csstema

 2. 03.02.2015 | FoKs

  Произведения искусства могут нести в себе некий скрытый смысл, который иногда удаётся расшифровать. Предлагаем вам подборку из десяти шедевров живописи, в которых удалось найти.

 3. 02.02.2015 | Rafols

 4. 03.02.2015 | BiToO