Нимесил - протвовоспалительное

10.02.2015
Просмотров: 7201
 • Профспілка працівників освіти і науки України
 • Запорізька обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
 • Первинна профспілкова організація Запорізького національного університету
 • ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

 • 27.02.2014 р.                                                 м. Запоріжжя                                                № 45
 • засідання профспілкового
 • комітету
 • Головував на засіданні: Павловський Б.С., голова профкому ЗНУ.
 •  
 • ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 • 3.Різне.
 • 3.1.Про оподаткування профспілкових доходів та виплат за рахунок профспілкового бюджету в 2014 році.
 • 3.10.Про розмір членських внесків на 2014 рік.
 •  
 • 3.Різне.
 • 3.1.СЛУХАЛИ: Павловського Б.С., голову ППО ЗНУ про оподаткування профспілкових доходів та виплат за рахунок профспілкового бюджету в 2014 році.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити перелік доходів ППО ЗНУ, згідно пункту 157.9. статті 157 Розділу ІІІ., які звільняються від оподаткування:
 • - вступні, членські та цільові внесків;
 • - відрахування коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, спортивну та оздоровчу роботу;
 • - безповоротна фінансова допомога;
 • - добровільні пожертвування;
 • - пасивні доходи;
 • - вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця згідно з положеннями колективного договору (угоди), з метою забезпечення статутної діяльності профспілкової організації відповідно до статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити доходи ППО ЗНУ, які звільняються від оподаткування згідно пункту 138.10.6 статті 138 Розділу ІІІ., відрахування на культурно-масову, спортивно-масову та оздоровчу роботу отримані від роботодавців, які не отримують прибутку.
 • Так, відповідно до абзацу б) підпункту 138.10.6. статті 138 Розділу III. до інших витрат звичайної діяльності, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування при розрахунку податку на прибуток підприємств відносяться:
 • «б) суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", в межах чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу "а" підпункту 138.10.6 пункту 138.10 цієї статті.
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити неоподатковані витрати на виплату матеріальної допомоги за рахунок профспілкового бюджету ППО ЗНУ, згідно підпункту 165.1.47. статті 165 Розділу IV.; пункту 170.7.3. статті 170 Розділу IV.; пункту 170.7.2. статті 170 Розділу IV. Податкового кодексу України:
 • -          Матеріальна допомога у зв`язку з тривалим лікуванням члена профспілки ППО ЗНУ яка дорівнює розміру від 10% до 100% місячного прожиткового мінімуму;
 • -          Матеріальна допомога у зв`язку з тривалим лікуванням члена сім`ї (чоловік, дружина, діти) члена профспілки ППО ЗНУ в розмірі від 10%  до 100%. місячного прожиткового мінімуму;
 • -          Матеріальна допомога у зв`язку з народженням дитини члена профспілки в розмірі 20%-50% місячного прожиткового мінімуму;
 • -          Матеріальна допомога до ювілею (50 років) члену профспілки ППО ЗНУ та жінки - 55 років, чоловіки – 60 років в розмірі 20%-30%. місячного прожиткового мінімуму;
 • -          Матеріальна допомога на поховання члена профспілки ППО ЗНУ в розмірі від 20%-100% місячного прожиткового мінімуму;
 • -          Матеріальна допомога на поховання члена сім`ї члена профспілки ППО ЗНУ в розмірі від 20%-50% місячного прожиткового мінімуму;
 • -          Матеріальна допомога за сімейними обставинами (стихійного лиха, аварій, епідемій, пожежа, затоплення, повінь, крадіжка особистих речей, виробнича необхідність) надається в розмірі від 10% до 100% місячного прожиткового мінімуму;
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити неоподатковані витрати (дотацію) за рахунок профспілкового бюджету ППО ЗНУ на відпочинок, оздоровлення та лікування членів профспілки ППО ЗНУ та дітей членів профспілки до 18 років у розмірі від 10% до 100% загальної вартості путівки;
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити неоподатковані витрати (дотацію) за рахунок профспілкового бюджету ППО ЗНУ для путівки на екскурсію вихідного дня для членів профспілки ППО ЗНУ та дітей членів профспілки до 18 років у розмірі від 10% до 100% загальної вартості путівки;
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити витрати профспілкового бюджету ППО ЗНУ, які звільнено від оподаткування:
 • - вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (підпункт 165.1.38.);
 • - вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (підпункт 165.1.39.).
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити витрати профспілкового бюджету ППО ЗНУ для штатних працівників на отримання від роботодавця неоподатковуваної допомогу на лікування та медичне обслуговування.
 • Згідно підпункту 165.1.19. статті 165 Розділу IV. звільнено від оподаткування кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань в період загрози епідемій відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити не оподатковані витрати профспілкового бюджету ППО ЗНУ на оздоровлення членів профспілки та їх дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою ППО ЗНУ, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена професійної спілки ППО ЗНУ, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 • 165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
 • - 165.1.35. вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою ППО ЗНУ, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена  професійної спілки ППО ЗНУ, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити витрати профспілкового бюджету ППО ЗНУ на поховання платника податку:
 • 165.1.22. кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку:
 • а) будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідними територіальними управліннями з питань праці та соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою.
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 •  
 • 3.10. СЛУХАЛИ: Павловського Б.С., голову ППО ЗНУ про членські профспілкові внески.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити розмір членських профспілкових внесків студентів членів профспілки ППО ЗНУ та ветеранів праці на 2014 рік, які добровільно сплачують цільові членські профспілкові внески в розмірі 5,00 (п`ять грн. 00 коп.) за місяць, за відомістю до каси ППО ЗНУ.
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Затвердити розмір профспілкових внесків інших осіб, які за заявою вступили членів профспілки ППО ЗНУ на 2014 рік, які добровільно сплачують цільові членські профспілкові внески в розмірі 30,00 (тридцять грн. 00 коп.) за місяць, за відомістю до каси ППО ЗНУ.
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 • УХВАЛИЛИ: Згідно постанови президії Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України № Пл-8-4 від 19.12.2013 р. «Про затвердження кошторису Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2014 рік» з метою забезпечення реалізації статутних завдань, плану роботи комітету Запорізької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України затвердити розмір відрахувань членських профспілкових внесків до Запорізької обласної організації Профспілки в 2014 році:
 • -          Первинним профспілковим організаціям вищих навчальних закладів – 25% отриманих членських профспілкових внесків від викладачів та співробітників;
 • -          Первинними профспілковими організаціями вищих навчальних закладів – 5% отриманих членських внесків від студентів, аспірантів, докторантів.
 • ГОЛОСУВАЛИ: Одноголосно.
 •  
 • Голова ППО ЗНУ                                                                                       Павловський Б.С.

Источник: http://web.znu.edu.ua/profcom/order.php?id_h=2&id=...

Мнения о Можно ли вместе мовалис и мильгану

 1. 05.02.2015 | Bulletyou

  Упражнение которое можно делать в качестве профилактики геморроя Геморрой это

 2. 16.02.2015 | Alexin

 3. 21.02.2015 | KORSR

 4. 26.02.2015 | SnoopIk